Lijekovi

Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Efavirenz Alpha-Medical 600 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-180844321
Djelatna tvar efavirenz
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 600 mg efavirenza
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-180844321-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-180844321-02]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-180844321-03]
30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-180844321-04]
90 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-180844321-05]
Proizvođač Pharmadox Healthcare Limited, Paola PLA, Malta
Accord Healthcare B.V., Utrecht, Nizozemska
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 07.04.2021.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 13.03.2023.*
Klasa UP/I-530-09/19-02/44
Urbroj 381-12-01/70-21-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AG03
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak