Lijekovi

Erlotinib PharmaS 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Erlotinib PharmaS 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-601935280
Djelatna tvar erlotinibklorid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-601935280-01]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 02.03.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/34
Urbroj 381-12-01/154-22-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EB02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
Povratak