Lijekovi

Erlotinib Sandoz 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Erlotinib Sandoz 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-180728946
Djelatna tvar erlotinibklorid
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 150 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-180728946-01]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 27.06.2017.
Rok rješenja 27.06.2022.
Klasa UP/I-530-09/16-01/118
Urbroj 381-12-01/30-17-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EB02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
Povratak