Lijekovi

Everolimus Alpha-Medical 5 mg tablete

Naziv lijeka Everolimus Alpha-Medical 5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-702061983
Djelatna tvar everolimus
Sastav svaka tableta sadrži 5 mg everolimusa
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-702061983-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-702061983-02]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-702061983-03]
Proizvođač Synthon Hispania S.L., Barcelona, Španjolska
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemska
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 18.07.2018.
Rok rješenja 18.07.2023.
Datum ukidanja rješenja 20.07.2022.*
Klasa UP/I-530-09/17-01/42
Urbroj 381-12-01/38-18-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EG02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak