Lijekovi

Everolimus Mylan 10 mg tablete

Naziv lijeka Everolimus Mylan 10 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-172686253
Djelatna tvar everolimus
Sastav jedna tableta sadrži 10 mg everolimusa
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-172686253-01]
30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-172686253-02]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-172686253-03]
Proizvođač Synthon Hispania S.L., Barcelona, Španjolska
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemska
Nositelj odobrenja Mylan Pharmaceuticals Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 24.02.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/136
Urbroj 381-12-01/38-23-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EG02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak