Lijekovi

Femoston conti 1 mg/5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Femoston conti 1 mg/5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-056380101
Djelatna tvar estradiol hemihidrat
didrogesteron
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 1 mg 17β-estradiola (u obliku hemihidrata) i 5 mg didrogesterona
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Abbott Biologicals B.V., Olst, Nizozemska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 27.04.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/339
Urbroj 381-12-01/154-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03FA14
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak