Lijekovi

Flucelvax Tetra

Naziv lijeka Flucelvax Tetra
Djelatna tvar Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase)* , inactivated, of the following strains:
A/xxxxx (H3N2)-like strain (reassortant used)/
A/xxxxx (H1N1)-like strain (reassortant used)/
B/xxxxx (Yamagata Lineage)–like strain (reassortant used)/
B/xxxxx (Victoria Lineage)–like strain (reassortant used)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J07BB02

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/flucelvax-tetra

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC)Sažetak opisa svojstava lijeka jest stručna informacija o lijeku odobrena u postupku davanja odobrenja i namijenjena je zdravstvenim radnicima. Koristi se i kao izvor podataka za izradu upute o lijeku za krajnjega korisnika i označivanje lijeka., označivanje i uputa o lijeku (PL)Uputa o lijeku jest informacija dana u pisanom obliku, koja sadrži podatke za korisnike, a priložena je lijeku te mora biti usklađena s podacima u sažetku opisa svojstava lijeka. za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Povratak