Lijekovi

Fluimukan Junior 100 mg granule za oralnu otopinu

Naziv lijeka Fluimukan Junior 100 mg granule za oralnu otopinu
Broj odobrenja HR-H-665864859
Djelatna tvar acetilcistein
Sastav jedna vrećica (5 g granula) sadrži 100 mg acetilcisteina
Farmaceutski oblik granule za oralnu otopinu
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 vrećica s granulama, u kutiji  [HR-H-665864859-01]
30 vrećica s granulama, u kutiji  [HR-H-665864859-02]
Proizvođač Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 04.01.2016.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 05.12.2022.*
Klasa UP/I-530-09/14-02/353
Urbroj 381-12-01/30-15-17
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK R05CB01
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak