Lijekovi

Kandepres Plus 16 mg/12,5 mg tablete

Naziv lijeka Kandepres Plus 16 mg/12,5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-002835572
Djelatna tvar kandesartancileksetil
hidroklorotiazid
Sastav jedna tableta sadrži 16 mg kandesartancileksetila te 12,5 mg hidroklorotiazida
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-002835572-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 11.03.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/869
Urbroj 381-12-01/30-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C09DA06
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog raka kože povezanog s primjenom hidroklorotiazida 17.10.2018. Alkaloid, Belupo, Berlin-Chemie Menarini, Boehringer Ingelheim International, Farmal, Genericon, Pharma, Jadran Galenski laboratorij, Krka - farma, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, PharmaSwiss, Pliva, Sandoz, sanofi-aventis i Stada
Povratak