Lijekovi

Lezelan 2,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Lezelan 2,5 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Letrozol Mylan 2,5 mg filmom obložene tablete; Letrozol Genera 2,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-152466462
Djelatna tvar letrozol
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg letrozola
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-152466462-01]
Proizvođač McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 15.09.2020.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 02.09.2021.*
Klasa UP/I-530-09/17-02/712
Urbroj 381-12-01/70-20-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L02BG04
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak