Lijekovi

Lezelan 2,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Lezelan 2,5 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Letrozol Mylan 2,5 mg filmom obložene tablete; Letrozol Genera 2,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-152466462
Djelatna tvar letrozolum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 2,5 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-152466462-01]
Proizvođač McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 15.09.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/712
Urbroj 381-12-01/70-20-06
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg letrozola
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L02BG04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak