Lijekovi

Loquen XR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Naziv lijeka Loquen XR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Broj odobrenja HR-H-441303743
Djelatna tvar quetiapinum
Sastav svaka tableta sadrži 50 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Farmaceutski oblik tableta s produljenim oslobađanjem
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-441303743-01]
20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-441303743-02]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-441303743-03]
50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-441303743-04]
50 tableta u u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-441303743-05]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-441303743-06]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-441303743-07]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-441303743-08]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-441303743-09]
60 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-441303743-10]
Proizvođač Teva Gyogyszergyar Zrt., Debrecen, Mađarska
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemska
Teva Czech Industries s.r.o., Opava-Komarov, Češka
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Poljska
Teva Pharma S.L.U., Zaragoza, Španjolska
Merckle GmbH, Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg, Njemačka
Adamed Sp. z o.o., Czosnow, Poljska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 08.05.2019.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 18.05.2021.*
Klasa UP/I-530-09/18-02/161
Urbroj 381-12-01/38-19-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak