Lijekovi

Lybrol 3,75 mg tablete

Naziv lijeka Lybrol 3,75 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-845203203
Djelatna tvar bisoprololfumarat
Sastav jedna tableta sadrži 3,75 mg bisoprololfumarata
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-845203203-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 20.01.2020.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 07.02.2022.*
Klasa UP/I-530-09/18-02/145
Urbroj 381-12-01/70-20-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AB07
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak