Lijekovi

Monalti 5 mg tablete za žvakanje

Naziv lijeka Monalti 5 mg tablete za žvakanje
Raniji naziv Montelukast Genera 5 mg tablete za žvakanje
Broj odobrenja HR-H-794603649
Djelatna tvar montelukastnatrij
Sastav jedna tableta za žvakanje sadrži 5 mg montelukasta u obliku montelukastnatrija
Farmaceutski oblik tableta za žvakanje
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-794603649-01]
Proizvođač Pharmathen S.A., Pallini Attiki, Grčka
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 08.12.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/218
Urbroj 381-12-01/30-17-12
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK R03DC03
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak