Lijekovi

Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju

Naziv lijeka Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju
Broj odobrenja HR-H-464606695
Djelatna tvar acidum pamidronicum
Sastav 1 ml koncentrata sadrži 15,0 mg dinatrijevog pamidronata, što odgovara 12,6 mg pamidronatne kiseline
Farmaceutski oblik koncentrat za otopinu za infuziju
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 ampula s 2 ml koncentrata, u kutiji  [HR-H-464606695-01]
1 ampula s 4 ml koncentrata, u kutiji  [HR-H-464606695-02]
1 ampula s 6 ml koncentrata, u kutiji  [HR-H-464606695-03]
Proizvođač Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Beč, Austrija
Nositelj odobrenja Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, Beč, Austrija
Datum rješenja 27.09.2016.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 18.01.2022.*
Klasa UP/I-530-09/15-02/259
Urbroj 381-12-01/38-16-09
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M05BA03
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, verzija 1

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak