Lijekovi

Paroksetin PharmaS 30 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Paroksetin PharmaS 30 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-068800907
Djelatna tvar paroksetinklorid hemihidrat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 30 mg paroksetina u obliku paroksetinklorid hemihidrata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-068800907-01]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 26.08.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/458
Urbroj 381-12-01/30-15-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N06AB05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak