Lijekovi

Penon 1000 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Penon 1000 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-590974568
Djelatna tvar fenoksimetilpenicilinkalij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 1000 mg fenoksimetilpenicilina u obliku fenoksimetilpenicilinkalija
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 29.03.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/98
Urbroj 381-12-01/38-23-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J01CE02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Fenoksimetilpenicilin

1000 mg

filmom obložena tableta

Povratak