Lijekovi

Risbon 75 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Risbon 75 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Risbon 75 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-913610371
Djelatna tvar natrijev risedronat hemipentahidrat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg natrijevog risedronata, u obliku natrijevog risedronata hemipentahidrata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 2 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-913610371-01]
4 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-913610371-02]
6 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-913610371-03]
Proizvođač Accord Healthcare B.V., Utrecht, Nizozemska
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., Pabianice, Poljska
Nositelj odobrenja Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., Ul. Tasmowa 7, Mazowieckie, Varšava, Poljska
Datum rješenja 26.08.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/560
Urbroj 381-12-01/70-19-19
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M05BA07
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak