Lijekovi

Rotarix, cjepivo protiv rotavirusa, živo

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Rotarix, cjepivo protiv rotavirusa, živo
Djelatna tvar humani rotavirus, soj RIX4414 (živi, atenuirani)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept (prašak i otapalo za oralnu suspenziju, oralna suspenzija)
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J07BH01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Povratak