Lijekovi

Seizpat 100 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Seizpat 100 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-772609992
Djelatna tvar lakozamid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg lakozamida
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, kutiji  [HR-H-772609992-01]
56 tableta u blisteru, kutiji  [HR-H-772609992-02]
28 tableta u blisteru, kutiji  [HR-H-772609992-03]
168 tableta (3 pakiranja sa 56 tableta u blisteru), u kutiji  [HR-H-772609992-04]
Proizvođač HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovačka
McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Mylan Germany GmbH , Bad Homburg, Hesse, Njemačka
Nositelj odobrenja Mylan Ireland Limited, Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irska
Datum rješenja 23.08.2022.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 06.12.2022.*
Klasa UP/I-530-09/21-02/219
Urbroj 381-12-01/38-22-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N03AX18
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak