Lijekovi

Sildenafil Alpha-Medical 20 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Sildenafil Alpha-Medical 20 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-193404304
Djelatna tvar sildenafilcitrat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg sildenafila (u obliku sildenafilcitrata)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 90 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-193404304-01]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-193404304-02]
Proizvođač Synoptis Industrial Sp. z o.o., Swarzedz, Poljska
Macleods Pharma UK Limited, Wynyard, Billingham, Ujedinjeno Kraljevstvo
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 12.12.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/150
Urbroj 381-12-01/154-22-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G04BE03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
preuzmi

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o prijevremeno prekinutom kliničkom ispitivanju primjene sildenafila za liječenje intrauterinog zastoja rasta 16.10.2018. Alpha-Medical d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Krka – farma d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Povratak