Lijekovi

SoliPhar 5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka SoliPhar 5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-948562104
Djelatna tvar solifenacinsukcinat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg solifenacinsukcinata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-948562104-01]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 29.04.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/60
Urbroj 381-12-01/30-20-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G04BD08
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak