Lijekovi

Sunitinib Alpha-Medical 12,5 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Sunitinib Alpha-Medical 12,5 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-292527691
Djelatna tvar sunitinibmalat
Sastav Jedna kapsula sadrži 12,5 mg sunitiniba u obliku sunitinibmalata
Farmaceutski oblik Kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-292527691-01]
30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-292527691-02]
28 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-292527691-03]
30 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-292527691-04]
30 kapsula u bočici, u kutiji  [HR-H-292527691-05]
Proizvođač Synthon BV, Nijmegen, Nizozemska
Synthon Hispania S.L., Barcelona, Španjolska
Synthon s.r.o., Blansko, Češka
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 17.06.2021.
Rok rješenja 17.06.2026.
Datum ukidanja rješenja 22.07.2022.*
Klasa UP/I-530-09/19-01/279
Urbroj 381-12-01/154-21-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EX01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak