Lijekovi

Naziv lijeka
Djelatna tvar
Pakiranje 28 kapsula u blisteru, u kutiji
30 kapsula u blisteru, u kutiji
28 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji
30 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji
30 kapsula u bočici, u kutiji
Datum rješenja ...
Rok rješenja ...
Datum ukidanja rješenja ...
Način propisivanja ograničeni recept
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak