Lijekovi

Synflorix

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Synflorix
Djelatna tvar pneumococcal polysaccharide serotype 1 /pneumococcal polysaccharide serotype 1, 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f /pneumococcal polysaccharide serotype 14 /pneumococcal polysaccharide serotype 18c /pneumococcal polysaccharide serotype 19f / pneumococcal polysaccharide serotype 23f /pneumococcal polysaccharide serotype 4 /pneumococcal polysaccharide serotype 5 /pneumococcal polysaccharide serotype 6b /pneumococcal polysaccharide serotype 7f /pneumococcal polysaccharide serotype 9v
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J07AL52
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Povratak