Lijekovi

Tacrocel 5 mg kapsule

Naziv lijeka Tacrocel 5 mg kapsule
Broj odobrenja HR-H-855761612
Djelatna tvar takrolimus hidrat
Sastav 1 kapsula sadrži 5 mg takrolimusa u obliku takrolimus hidrata
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 kapsula u blisteru, u zaštitnoj vrećici, u kutiji  [HR-H-855761612-01]
Proizvođač Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija;
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovenija;
Lek S.A., Varšava, Poljska
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb
Datum rješenja 30.09.2016.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 01.02.2022.*
Klasa UP/I-530-09/15-02/471
Urbroj 381-12-01/30-16-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AD02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnike, verzija 1

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak