Lijekovi

Tenofovirdizoproksil Remedica 245 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tenofovirdizoproksil Remedica 245 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Tenofovirdizoproksil Alpha-Medical 245 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-529695861
Djelatna tvar tenofovirdizoproksilsukcinat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 245 mg tenofovirdizoproksila (u obliku tenofovirdizoproksilsukcinata)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-529695861-01]
90 tableta (3 bočice sa 30 tableta u kutiji) omotane folijom  [HR-H-529695861-02]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Remedica Ltd., Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, Cipar
Datum rješenja 13.10.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/47
Urbroj 381-12-01/154-22-11
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AF07
Lijek je stavljen u promet u RH Privremeni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak