Lijekovi

Thioctacid HR 600 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Thioctacid HR 600 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-982012193
Djelatna tvar tioktatna kiselina
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 600 mg tioktatne kiseline
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-982012193-01]
Proizvođač Meda Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Njemačka
MEDA Manufacturing GmbH, Köln, Njemačka
Rottapharm Ltd., Dublin, Irska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 07.10.2020.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 22.02.2023.*
Klasa UP/I-530-09/17-02/466
Urbroj 381-12-01/30-20-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK A16AX01
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak