Lijekovi

Tramadox 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tramadox 37,5 mg/325 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-578947248
Djelatna tvar tramadolklorid
paracetamol
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 37,5 mg tramadolklorida i 325 mg paracetamola
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-578947248-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-578947248-02]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-578947248-03]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 07.12.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/494
Urbroj 381-12-01/30-18-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N02AJ13
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak