Lijekovi

Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule

Naziv lijeka Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule
Broj odobrenja HR-H-412220091
Djelatna tvar trandolapril
Sastav jedna kapsula sadrži 2 mg trandolaprila
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-412220091-01]
56 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-412220091-02]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 23.12.2015.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 30.08.2021.*
Klasa UP/I-530-09/14-02/524
Urbroj 381-12-01/30-15-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C09AA10
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak