Lijekovi

Urifos 2 g granule za oralnu otopinu

Naziv lijeka Urifos 2 g granule za oralnu otopinu
Broj odobrenja HR-H-571591931
Djelatna tvar fosfomycinum
Sastav jedna vrećica sadrži 2 g fosfomicina u obliku fosfomicintrometamola
Farmaceutski oblik granule za oralnu otopinu
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 vrećica s granulama, u kutiji  [HR-H-571591931-01]
2 vrećice s granulama, u kutiji  [HR-H-571591931-02]
Proizvođač Labiana Pharmaceuticals, S.L.U., Barcelona, Španjolska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 20.04.2016.
Rok rješenja 20.04.2021.
Datum ukidanja rješenja 30.07.2020.*
Klasa UP/I-530-09/15-01/239
Urbroj 381-12-01/30-16-10
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J01XX01
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak