Lijekovi

Varivax prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Naziv lijeka Varivax prašak i otapalo za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki
Broj odobrenja HR-H-920622763
Djelatna tvar virus varičele, soj Oka/Merck (živi, atenuirani)
Sastav nakon rekonstitucije, jedna doza (0,5 ml) sadrži: virus varičele soj Oka/Merck (živi, atenuirani) ≥1350 PFU, proizveden na ljudskim diploidnim (MRC-5) stanicama
Farmaceutski oblik prašak i otapalo za suspenziju za injekciju
Proizvođač Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Nizozemska
Nositelj odobrenja Merck Sharp & Dohme d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 30.08.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/23-02/89
Urbroj 381-12-01/70-23-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J07BK01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Pakiranja

Povratak