Lijekovi

Varlota 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Varlota 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-646240860
Djelatna tvar erlotinibum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 150 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-646240860-01]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, 86A Bulgaria blvd., Sofija, Bugarska
Datum rješenja 16.12.2019.
Rok rješenja 20.09.2021.
Klasa UP/I-530-09/15-01/225
Urbroj 381-12-01/30-19-21
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01XE03
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
Povratak