Lijekovi

Voluven 6% otopina za infuziju

Naziv lijeka Voluven 6% otopina za infuziju
Broj odobrenja HR-H-651961342
Djelatna tvar hidroksietilškrob (130/0.4)
natrijev klorid
Sastav 1000 ml otopine sadržavi 60 g hidroksietil-škroba (130/0,4) i 9 g natrij klorida
Farmaceutski oblik otopina za infuziju
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 vreća s 500 ml otopine, u kutiji  [HR-H-651961342-02]
1 plastična boca s 250 ml otopine, u kutiji  [HR-H-651961342-03]
10 plastičnih boca s 250 ml otopine, u kutiji  [HR-H-651961342-04]
20 plastičnih boca s 250 ml otopine, u kutiji  [HR-H-651961342-05]
30 plastičnih boca s 250 ml otopine, u kutiji  [HR-H-651961342-06]
1 plastična boca s 500 ml otopine, u kutiji  [HR-H-651961342-07]
10 plastičnih boca s 500 ml otopine, u kutiji  [HR-H-651961342-08]
20 plastičnih boca s 500 ml otopine, u kutiji  [HR-H-651961342-09]
Proizvođač Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Njemačka
Fresenius Kabi France, Louviers, Francuska
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Kutno, Poljska
Nositelj odobrenja Fresenius Kabi d.o.o., Radnička cesta 37a, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 19.05.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/295
Urbroj 381-12-01/70-17-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B05AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Edukacija za zdravstvene radnike, verzija 1

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o daljnjim mjerama za jačanje postojećih ograničenja primjene otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob 12.04.2019. Fresenius Kabi
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama za jačanje postojećih restrikcija u primjeni otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob (HES) 28.08.2018. B. Braun Adria d.o.o. i Fresenius Kabi d.o.o.
Povratak