Lijekovi

Voramol 50 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Voramol 50 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-265948982
Djelatna tvar voriconazolum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 50 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 2 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-265948982-01]
10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-265948982-02]
14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-265948982-03]
20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-265948982-04]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-265948982-05]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-265948982-06]
50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-265948982-07]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-265948982-08]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-265948982-09]
30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-265948982-10]
Proizvođač Pharmathen S.A., Pallini Attiki, Grčka
Pharmathen International S.A., Rodopi, Grčka
Nositelj odobrenja Alvogen IPCo S.ar.l., 5, Rue Heienhaff, Senningerberg, Luksemburg
Datum rješenja 29.05.2015.
Rok rješenja 29.05.2020.
Datum ukidanja rješenja 16.01.2020.*
Klasa UP/I-530-09/14-01/65
Urbroj 381-12-01/14-15-03
Sastav svaka tableta sadrži 50 mg vorikonazola
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J02AC03
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, ver 2

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak