Lijekovi

Lybrol 1,25 mg tablete

Naziv lijeka Lybrol 1,25 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-790532802
Djelatna tvar bisoprololfumarat
Sastav jedna tableta sadrži 1,25 mg bisoprololfumarata
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-790532802-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Chanelle Medical Unlimited Company, Loughrea, Co. Galway, Irska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 20.01.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/143
Urbroj 381-12-01/70-20-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AB07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Bisoprolol

1,25 mg

tableta; filmom obložena tableta

Povratak