Lijekovi

Heferol 350 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Heferol 350 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-404682065
Djelatna tvar željezov fumarat
Sastav jedna kapsula sadržava 350 mg željezova(II) fumarata (što odgovara 115 mg Fe2+)
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Proizvođač Alkaloid - int d.o.o., Ljubljana, Slovenija
Nositelj odobrenja Alkaloid d.o.o., Slavonska avenija 6 A, Zagreb
Datum rješenja 27.07.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/254
Urbroj 381-12-01/70-15-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B03AA02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak