Lijekovi

Egzysta 75 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Egzysta 75 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-629149768
Djelatna tvar pregabalin
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 75 mg pregabalina
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Proizvođač Adamed Pharma S.A., Pabianice, Poljska
Nositelj odobrenja Adamed Pharma S.A., Pienkow, M. Adamkiewicza 6A, Czosnow, Poljska
Datum rješenja 17.11.2023.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 03.06.2024.*
Klasa UP/I-530-09/19-02/237
Urbroj 381-12-01/171-23-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N03AX16
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Pregabalin

75 mg

kapsula, tvrda

Povratak