Lijekovi

Zepilen 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju

Naziv lijeka Zepilen 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju
Broj odobrenja HR-H-736644517
Djelatna tvar cefazolinnatrij
Sastav 1 bočica sadrži 1 g cefazolina u obliku cefazolinnatrija
Farmaceutski oblik Prašak za otopinu za injekciju / infuziju
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 bočica s praškom, u kutiji  [HR-H-736644517-01]
Proizvođač Medochemie Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Medochemie Ltd., Constatinoupoleos Str. 1-10, Limassol, Cipar
Datum rješenja 21.02.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/53
Urbroj 381-12-01/70-20-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J01DB04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak