Lijekovi

Amicor 10 mg tablete

Naziv lijeka Amicor 10 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-050138283
Djelatna tvar lizinopril dihidrat
Sastav jedna tableta sadrži 10 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 23.10.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/292
Urbroj 381-12-01/30-15-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C09AA03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Lizinopril

10 mg

tableta

Povratak