Lijekovi

Diazepam JGL 2 mg tablete

Naziv lijeka Diazepam JGL 2 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-360524072
Djelatna tvar diazepam
Sastav jedna tableta sadrži 2 mg diazepama
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 30.10.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/96
Urbroj 381-12-01/70-15-09
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05BA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak