Lijekovi

Acipirin 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju

Naziv lijeka Acipirin 4 g/0,5 g prašak za otopinu za infuziju
Broj odobrenja HR-H-197317613
Djelatna tvar piperacilinnatrij
tazobaktamnatrij
Sastav jedna bočica sadrži 4,0 g piperacilina u obliku piperacilinnatrija i 0,5 g tazobaktama u obliku tazobaktamnatrija
Farmaceutski oblik prašak za otopinu za infuziju
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Laboratorio Reig Jofre S.A., Toledo, Španjolska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 28.12.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/474
Urbroj 381-12-01/30-15-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J01CR05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak