Lijekovi

Alphagan 2 mg/ml kapi za oko, otopina

Naziv lijeka Alphagan 2 mg/ml kapi za oko, otopina
Broj odobrenja HR-H-063917030
Djelatna tvar brimonidintartarat
Sastav jedan ml otopine sadrži 2,0 mg brimonidintartarata, što odgovara 1,3 mg brimonidina
Farmaceutski oblik kapi za oko, otopina
Proizvođač Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport, County Mayo, Irska
Nositelj odobrenja AbbVie d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 02.11.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/440
Urbroj 381-12-01/70-22-42
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK S01EA05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak