Lijekovi

Bilumid 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Bilumid 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-468004666
Djelatna tvar bikalutamid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg bikalutamida
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Teva Gyogyszergyar Zrt., Debrecen, Mađarska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 11.07.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/390
Urbroj 381-12-01/30-16-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L02BB03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak