Lijekovi

Aspirin rapid 500 mg obložene tablete

Naziv lijeka Aspirin rapid 500 mg obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-831178856
Djelatna tvar acetilsalicilatna kiselina
Sastav jedna tableta sadrži 500 mg acetilsalicilatne kiseline
Farmaceutski oblik obložena tableta
Proizvođač Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Njemačka
Nositelj odobrenja Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 02.08.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/22
Urbroj 381-12-01/154-22-04
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK N02BA01
Lijek je stavljen u promet u RH Ne
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak