Lijekovi

Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-444853096
Djelatna tvar etinilestradiol
drospirenon
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 0,02 mg etinilestradiola i 3 mg drospirenona
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Laboratorios Leon Farma S.A., Villaquialambre, Leon, Španjolska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 14.02.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/65
Urbroj 381-12-01/154-22-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA12
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za propisivača + rp s informacijama za korisnicu, ver 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica sa informacijama za korisnicu, verzija 1

Pakiranja

Povratak