Lijekovi

Akineton 5 mg/ml otopina za injekciju

Naziv lijeka Akineton 5 mg/ml otopina za injekciju
Broj odobrenja HR-H-140280757
Djelatna tvar biperidenlaktat
Sastav 1 ampula s 1 ml otopine za injekciju sadrži 5 mg biperidenlaktata
Farmaceutski oblik otopina za injekciju
Proizvođač Sirton Pharmaceuticals S.p.A., Villa Guardia (CO), Italija
Nositelj odobrenja Desma GmbH, Peter-Sander-Str. 41B, Mainz-Kastel, Njemačka
Datum rješenja 18.12.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/176
Urbroj 381-12-01/70-20-15
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N04AA02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak