Lijekovi

Decortin 20 mg tablete

Naziv lijeka Decortin 20 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-552223587
Djelatna tvar prednizon
Sastav jedna tableta sadrži 20 mg prednizona
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač P&G Health Austria GmbH & Co. OG, Spittal an der Drau, Austrija
Nositelj odobrenja Merck d.o.o., Oreškovićeva ulica 6H/1, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 28.04.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/371
Urbroj 381-12-01/14-17-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK H02AB07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak