Lijekovi

Atrovent N 20 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina

Naziv lijeka Atrovent N 20 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, otopina
Raniji naziv Atrovent N stlačeni inhalat, otopina
Broj odobrenja HR-H-119167758
Djelatna tvar ipratropijev bromid hidrat
Sastav 1 odmjerena doza (potiskom preko ventila) sadrži 20 mikrograma ipratropijevog bromida u obliku ipratropijevog bromid hidrata
Farmaceutski oblik stlačeni inhalat, otopina
Proizvođač Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Njemačka
Nositelj odobrenja Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Radnička 40-5, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 21.11.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/13-02/358
Urbroj 381-12-01/30-17-26
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK R03BB01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak