Lijekovi

Genotropin 12 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ulošku

Naziv lijeka Genotropin 12 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ulošku
Broj odobrenja HR-H-358647692
Djelatna tvar somatropin
Sastav jedan dvodijelni uložak sadrži 12 mg somatropina i 1 ml otapala nakon rekonstitucije, koncentracija somatropina je12 mg/ml
Farmaceutski oblik prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ulošku
Proizvođač Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs-Sint-Amands, Belgija
Nositelj odobrenja Pfizer Croatia d.o.o., Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 21.02.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/493
Urbroj 381-12-01/30-18-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK H01AC01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak