Lijekovi

Nasacort 55 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija

Naziv lijeka Nasacort 55 mikrograma po potisku, sprej za nos, suspenzija
Broj odobrenja HR-H-444175872
Djelatna tvar triamcinolonacetonid
Sastav 1 potisak spreja za nos sadrži 55 mikrograma triamcinolonacetonida
Farmaceutski oblik sprej za nos, suspenzija
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 6,5 g suspenzije u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje (30 potisaka), u kutiji  [HR-H-444175872-01]
16,5 g suspenzije u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje (120 potisaka), u kutiji  [HR-H-444175872-02]
Proizvođač Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francuska
Nositelj odobrenja Opella Healthcare France SAS, 82 Avenue Raspail, Gentilly, Francuska
Datum rješenja 01.11.2021.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 29.11.2022.*
Klasa UP/I-530-09/17-02/47
Urbroj 381-12-01/154-21-45
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK R01AD11
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak